Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Trung

Lãnh đạo

1 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chủ tịch
Số điện thoại: 0974459505
Email: tramntn@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách điều hành chung
2 Nguyễn Thanh Phong Phó Chủ tịch
Số điện thoại: 0908783879
Email: phongngt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế
3 Phan Thanh Hiển Phó Chủ tịch
Số điện thoại: 0903877632
Email: hienpt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội