Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND - UBMTTQVN PHƯỜNG

1 Khuất Duy Lịch Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND
Số điện thoại: 0982696937
Email: lichkd@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng
2 Võ Thanh Long Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ
Số điện thoại: 0907828687
Email: longvt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng - Khối Dân vận
3 Trần Ngọc Thanh Trúc Phó Chủ tịch HĐND
Số điện thoại: 0907050350
Email: tructnt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phó Chủ tịch HĐND
4 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Phó Bí thư - Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0974459505
Email: tramntn@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý nhà nước
5 Nguyễn Thanh Phong Phó Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0908783879
Email: phongngt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý nhà nước (Lĩnh vực Kinh tế)
6 Phan Thanh Hiển Phó Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0903877632
Email: hienpt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý nhà nước (Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội)
7 Phạm Thị Nghiệp Chủ tịch UBMTTQVN phường
Số điện thoại: 0946922419
Email: nghieppt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
8 Nguyễn Thị Thanh Thảo Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường
Số điện thoại: 0798937557
Email: thaontt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam