Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

HỖ TRỢ THÔNG BÁO THỜI GIAN TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

03/10/2023 - 14:06

Thời gian từ: 7 giờ 40 đến 15 giờ 00 ngày 05 tháng 10 năm 2023

Nội dung dung tác: Test end to end recloser Ngã 3 Vũng Tàu

Khu vực tạm ngừng cung cấp điện: Dọc đường QL51, một phần khu vực nhánh Nuôi trồng Thuỷ Sản, phường Phước Trung và Phường Long Hương

Nguồn: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt


Đánh giá: