Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

TUẦN 4 THÁNG 8 - Vé xe miễn phí từ phường Phước Trung đến thành phố Hồ Chí Minh - Chương trình hỗ trợ cho các bệnh nhân bị bệnh ung thư và chạy thận

18/09/2023 - 11:14

Công ty vận tải Hải Vân có chương trình hỗ trợ cho các bệnh nhân bị bệnh ung thư và chạy thận vé xe miễn phí từ phường Phước Trung đến TPHCM. Phường Phước Trung xin thông báo đến nhân dân được biết và đăng ký tại tổ trưởng tổ địa bàn dân cư hoặc trưởng Ban điều hành khu phố. Hạn chót đăng ký vào ngày 20/9/2023. Xin trân trọng thông báo.


Đánh giá: