Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

MỜI THAM GIA HỘI CHỢ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NINH BÌNH NĂM 2023

14/10/2023 - 10:21

Thực hiện Công văn số 1199/PKT ngày 07/9/2023 của Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa về việc mời tham gia Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2023

Nay UBND phường Phước Trung thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Ninh Bình năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Hội chợ nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các địa phương; chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác đầu tư, liên kết trong sản xuất, mở rộng thị trường nội địa; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch giữa các tỉnh, thành phố; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương và kinh tế vùng, tuyên truyền và đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng được tiếp cận, mua sắm sản phẩm có uy tín, chất lượng của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

2. Thời gian dự kiến: 7 ngày, từ ngày 12/10/2023 đến 18/10/2023

 3. Địa điểm: Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (Phố 10, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

4. Quy mô: khoảng 250 gian hàng.

5. Liên hệ đăng ký: Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình.

- Địa chỉ: Số 03 đường Đinh Tất Miễn, phố 10, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Người liên hệ: ông Đặng Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm, số điện thoại 0912 039036 hoặc ông Đỗ Đức Dũng, Trưởng phòng Khuyến công, số điện thoại 0978 616262; địa chỉ Email: Khuyencongxtccn@gmail.com.

Trân trọng./.


Đánh giá: