Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

Chứng thực điện tử từ bản chính - Tối ưu sự tiện lợi, đảm bảo tính pháp lý

11/01/2023 - 15:13

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2020. 

LỢI ÍCH MÀ CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH MANG LẠI

Người dân và Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian chờ đợi và chi phí đi lại khi mà dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn để thực hiện chứng thực và kết quả sẽ được trả qua tài khoản Dịch vụ công Quốc gia.

Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính được ký số và đóng dấu bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác, có giá trị như bản chính.

YÊU CẦU ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ

Người dân và doanh nghiệp chỉ cần có tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến là điều kiện đủ để thực hiện. Đối với người dân và doanh nghiệp chưa có tài khoản, chỉ cần có sim điện thoại chính chủ là có thể tạo được tài khoản chỉ với thời gian mất chưa tới 5 phút.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

             1. Cách thức người dân, doanh nghiệp đăng ký dịch vụ chứng thực bản sao điện tử

            a. Cách thức thực hiện

Người dân, doanh nghiệp truy cập vào cổng DVCQG, chọn menu “Dịch vụ công nổi bật”,  tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ như sau:

Người dân, doanh nghiệp (ND/DN) chọn "Dịch vụ công nổi bật" ---> chọn thủ tục: “Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận”, hệ thống hiển thị màn hình hướng dẫn thông tin thủ tục hành chính như sau:

https://pbgdpl.tiengiang.gov.vn/documents/18106246/30612539/image004.jpg/657959dc-cf1a-4f60-921f-5663f2b09650?t=1619150638044

Tại màn hình hướng dẫn thông tin thủ tục hành chính, ND/DN chọn UBND cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện để đăng ký đặt lịch hẹn chứng thực, sau đó bấm nút [Đồng ý], như sau:

Sau khi chọn cơ quan chứng thực, hệ thống hiển thị màn hình đặt lịch hẹn, ND/DN chọn loại giấy tờ cần chứng thực, chọn ngày hẹn, giờ hẹn (những ngày, giờ hẹn nào đã đủ lượt đặt lịch hẹn, hệ thống tự động ẩn đi):

 

ND/DN chọn loại giấy tờ cần chứng thực, chọn ngày hẹn, giờ hẹn (những ngày, giờ hẹn nào đã đủ lượt đặt lịch hẹn, hệ thống tự động ẩn đi). Sau khi chọn loại giấy tờ và chọn ngày giờ hẹn, ND/DN bấm nút [Đặt lịch hẹn], hệ thống hiển thị thông báo thành công và mã lịch hẹn:

https://pbgdpl.tiengiang.gov.vn/documents/18106246/30612539/image012.jpg/12ea7096-88ce-4a0b-8728-3f6b1bc38a71?t=1619150702831

  Đồng thời hệ thống gửi sms tới số điện thoại của ND/DN thông báo mã lịch hẹn và thời gian hẹn.Trong trường hợp cán bộ tư pháp hẹn lại vào thời điểm khác, hệ thống sẽ gửi sms tới số điện thoại của ND/DN thông báo thời gian hẹn lại, đồng thời notify tới tài khoản DVCQG của ND/DN. ND/DN đến cơ quan đã đăng ký chứng thực theo lịch hẹn, mang bản chính giấy tờ cần chứng thực, nộp lệ phí chứng thực.

b. Nhận kết quả chứng thực bản sao điện tử

Trường hợp ND/DN có tài khoản cổng DVCQG và đăng ký chứng thực bằng hình thức đặt lịch hẹn hoặc khi tới cơ quan tư pháp, ND/DN thông báo với cán bộ tư pháp có tài khoản DVCQG và cung cấp CMND/CCCD hoặc MST (với doanh nghiệp), khi đó sau khi cơ quan tư pháp hoàn tất việc cấp bản chứng thực điện tử, thì hồ sơ sẽ được tự động trả kết qua bằng file PDF về tài khoản DVCQG của ND/DN, cách để xem kết quả như sau:

 

 

 


Đánh giá: