Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh

17/11/2023 - 23:31

Chiều ngày 13/6, ông Đăng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Nghị quyết 112).

Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Vũng Tàu.

 
IMG_1594.JPG
Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 112 trong giai đoạn 2020-2022, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, các đơn vị đã thực hiện hoàn thành 04/12 nội dung, nhiệm vụ của Đề án. Còn lại 8 nội dung đang được các đơn vị xúc tiến thủ tục để trình xin chủ trương đầu tư (đối với dự án đầu tư công) hoặc xin chuyển từ hình thức đầu tư công sang thuê dịch vụ công nghệ thông tin, bao gồm: (1) chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tiến tới hình thành kho dữ liệu số của tỉnh; (2) xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ICT sẵn sàng, đủ điều kiện tối thiểu cho phát triển các dịch vụ đô thị thông minh (giai đoạn 1); (3) xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; (4) xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý Giáo dục thông minh (giai đoạn 1); (5) xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý Y tế thông minh (giai đoạn 1); (6) xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích quản lý và hỗ trợ Du lịch thông minh (giai đoạn 1); (7) xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý giao thông và đảm bảo an ninh trật tự (giai đoạn 1); (8) xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu.

Các đơn vị có nhu cầu tiếp tục thực hiện các nội dung trên để hỗ trợ công tác quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 112 theo hướng cho chủ trương tiếp tục thực hiện các nội dung trên trong giai đoạn 2023-2024, đồng thời cũng điều chỉnh giới hạn phạm vi thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 112 giai đoạn 2020-2022, trên cơ sở đó hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 112 để trình thông qua Tập thể UBND tỉnh trong tuần này

Nguyễn Hằng


Đánh giá: