Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG PHƯỚC TRUNG TỔ CHỨC THẮP HƯƠNG MỘ AHLS LÊ THÀNH DUY VÀ THĂM TẶNG QUÀ CHO HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

26/07/2023 - 21:03

Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đoàn Thanh niên phường Phước Trung tổ chức thắp hương mộ AHLS Lê Thành Duy và thăm tặng quà cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường. Tại đây, Đoàn đã được nghe kể lại những năm tháng lịch sử hào hùng trong kháng chiến của dân tộc.✨

🔥🔥Hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. 🌿🌿

+10


Đánh giá: