Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Kim Long, huyện Châu Đức đến năm 2030

29/09/2023 - 10:35

Ngày 30/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND về phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

Ranh giới, phạm vi lập quy hoạch chung bao trùm toàn bộ địa giới hành chính đô thị Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô diện tích: 2.211,99ha được giới hạn như sau: phía Bắc giáp xã Xà Bang; phía Nam giáp xã Bàu Chinh; phía Đông giáp xã Quảng Thành; phía Tây giáp  xã Láng Lớn và xã Xà Bang.

Tính chất là trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ nông lâm nghiệp và du lịch cấp tiểu vùng liên xã phía Bắc của huyện Châu Đức. Dự báo đến năm 2025, dân số khoảng 16.500 - 17.000 người; đến năm 2030, dân số khoảng 19.500 - 20.000 người.

Định hướng phát triển đô thị Kim Long được hình thành 04 phân khu, gồm:

(1) Phân khu đô thị số 1 (khoảng 600,26 ha): Vị trí nằm dọc 02 bên đường Trung tâm Kim Long và Quốc lộ 56. Đây là khu Trung tâm của đô thị, bao gồm các công trình hành chính, giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ, khu phát triển hỗn hợp, nhà ở mật độ cao kết hợp Khu dân cư - tái định cư Kim Long, khu du lịch hồ Tầm Bó và khu vực bảo tồn cảnh quan thiên nhiên (núi Hậu Cần, núi Gà Bươi).

(2) Phân khu đô thị số 2 (khoảng 223,71 ha): Vị trí ở phía Bắc đô thị. Đây là khu vực cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu dọc theo Quốc lộ 56; phát triển du lịch tâm linh gắn liền với Khu di tích địa đạo Kim Long.

(3) Phân khu đô thị số 3 (khoảng 471,84 ha): Khu vực chính giữa đô thị, nằm dọc theo đường Kim Long - Láng Lớn và đường Ngãi Giao - Cù Bị. Chủ yếu là khu dân cư hiện hữu kết hợp sản xuất nông nghiệp, gắn liền với các công trình giáo dục, thể dục thể thao, đồng thới phát triển khu du lịch Lòng Chảo Kim Long.

(4) Phân khu đô thị số 4 (khoảng 916,18 ha): Chủ yếu là không gian phát triển sản xuất nông nghiệp, gắn với việc bảo vệ lưu vực và lòng hồ Kim Long (là hồ cấp nước cho toàn bộ đô thị Kim Long).

Ủy ban nhân dân tỉnh yê cầu UBND huyện Châu Đức có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức triển khai việc cắm mốc giới, quản lý mốc giới theo quy hoạch được duyệt; xây dựng, phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch; tổ chức triển khai lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị để cụ thể đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Kim Long đến năm 2030 làm cơ sở quản lý và triển khai đầu tư xây dựng; tổ chức triển khai thực hiện, quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định hiện hành.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thực hiện chức năng quản lý quy hoạch xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

(Nguồn: Quyết định số 2124/QĐ-UBND)


Đánh giá: