Trang thông tin điện tử
Phường Phước Trung

Đường dây nóng tiếp nhận các thông tin, phản ánh, kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường, xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Phước Trung - 0812725452

Tìm kiếm văn bản
Danh sách văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực